The Long Tail of Art

The Long Tail of Art produces open–source content on art, society and citizenship.

Zaterdag 23 januari 2021 werd De Blijvende Burger verspreid onder bewoners van het Justus van Effencomplex in Rotterdam. Deze eerste uitgave van De blijvende burger brengt vanaf de frontlinie verslag uit van de gebeurtenissen die de voorbije maanden bij A Tale of A Tub hebben plaatsgevonden. Het biedt inzage in de achterliggende gedachten en levert een bijdrage aan de publieke opinie binnen het Justus van Effencomplex met betrekking tot de kunstruimte in diens midden.

In het Nederlands

In het Nederlands